Stavebný dozor

  • odborné školenia na aplikáciu produktov,
  • technický dozor a poradenstvo pri aplikácii produktov.