Realizácia

  • zameranie stavby,
  • teplotechnický prepočet,
  • výpočet úspor energií,
  • návrh fasády, výber farebných odtieňov
  • vypracovanie cenovej ponuky,
  • komplexná realizácia fasády a zateplenia.

Balkóny a lodžie:

  • sanácie balkónov s výrobkami PCI

Aplikácia dekoratívnych umeleckých omietok a farieb ARTHE

Kladenie podláh TWINSON