Návrhy

  • teplotechnický prepočet - softwarový návrh v zmysle STN pre výpočet správnej hrúbky zateplenia obvodovej konštrucie pri novostavbe aj dodatočnom zateplení,
  • detailné kotvenie pre projektantov a statikov,
  • farebný návrh fasády - poradenstvo pre zákazníkov pomocou farebnej vizualizácie objektov a stavieb prostredníctvom programu Famos. Podkladom pre zhotovenie alternatív farebných riešení sú digitálne alebo klasické fotografie, súbory CAD systémov ako aj pohľady z výkresovej dokumentácie,
  • poradenstvo - diagnostika stavu a porúch fasád, zameranie , návrh vhodného riešenia, vypracovanie cenových ponúk,